Hoogleraar klinisch onderwijs

 

Sinds 2007 ben ik als hoogleraar klinisch onderwijs verbonden aan het UMC Groningen. Daar doen we onderzoek om de kwaliteit van de medische opleiding te verbeteren, wat kan bijdragen aan betere medische zorg voor iedereen. We doen dit onderzoek in een prachtig netwerk waarin onderzoekers van allerlei disciplines en achtergronden samenkomen: LEARN. Sinds 2018 ben ik mede-programmaleider van het onderzoeksprogramma binnen LEARN, samen met prof. Debbie Jaarsma. Binnen LEARN zijn ruim 40 PhD-studenten actief. 

Waar gaat dit onderzoek zoal over? Een paar voorbeelden:

- de relatie tussen de kwaliteit van het opleidingsklimaat op afdelingen waar aios worden opgeleid en de kans op burnout onder deze aios

- in hoeverre bereidt de medische vervolgopleiding aios goed voor op de taken die ze als jonge medisch specialist moeten doen?

- hoe leren medisch specialisten de vaardigheden om gegevens uit wetenschappelijk onderzoek in hun praktijk toe te kunnen passen?

- wat vinden medisch specialisten van samen beslissen met hun patiënten, hoe passen ze dat toe in hun spreekkamer? Hier vindt u een filmpje over samen beslissen

- hoe kunnen we bevorderen dat patiënten de medicijnen gebruiken die artsen hen voorschrijven? Hier ziet u een voordracht van mij hierover.

 

Hier vindt u een overzicht van mijn wetenschappelijke publicaties.

Himakana-Paul-2.jpg