DSC1859klein.jpg

Ook voor medisch spedialisten wordt het steeds gewoner om zich te laten coachen of begeleiden om zo goed mogelijk hun werk te kunnen blijven doen. Door mijn ervaring als kinderarts, onderzoeker en verschillende nevenfuncties ken ik de leef- en werkwereld van de medisch specialist van binnen en van buiten. In 2021 rond ik de opleiding af tot kaderarts supervisie en coaching.


IFMS: intercollegiale feedback voor medisch specialisten

Vanaf 2020 is het voor iedere medisch specialist verplicht om mee te doen aan een programma voor IFMS: intercollegiale feedback voor medisch specialisten. Bij IFMS gesprekken denkt de medisch specialist na over zijn of haar eigen werk: waar ben ik goed in? wat vind ik lastig? De specialist krijgt feedback uit zijn of haar werkomgeving, van collega's, secretaresses, verpleegkundigen, enzovoorts. Gebruik makend van de eigen reflectie en de feedback uit de werkomgeving maakt de specialist een plan: waar wil ik de komende tijd aan werken?

De IFMS is een hulpmiddel waarmee de medisch specialist zich de hele loopbaan lang kan blijven ontwikkelen in het vak, en bevlogen zijn of haar werk kan blijven doen. Het is een ontwikkelingsgesprek, geen functioneringsgesprek.

Sinds 2018 ben ik in Isala programmaleider van het programma Professioneel Functioneren Medische Staf, waaronder ook het IFMS-programma van het ziekenhuis valt. In Isala doet iedere medisch specialist elk jaar een IFMS-gesprek, in (een deel van) de eigen vakgroep. Ik begeleid als gespreksleider ongeveer de helft van al deze gesprekken.


Persoonlijke begeleiding

Ik begeleid aios en medisch specialisten die zich willen ontwikkelen in bepaalde aspecten van hun vak. In effectief en constructief feedback geven bijvoorbeeld: hard op de inhoud, zacht op de relatie. Of in het (terug)vinden van de balans tussen werk en privé. In het omgaan met meningsverschillen en conflicten op de werkvloer, of in de vakgroep. In het op gang brengen van onderzoek, het geven van presentaties, het samen beslissen met hun patiënten...het kan van alles zijn. Coaching of begeleiding van dokters bij zulke vragen is altijd maatwerk.